Θεματικές Ενότητες

  1. Ο θεσμός των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση, Νομοθεσία, προτάσεις εξέλιξης
  2. Ανθρώπινοι πόροι
  3. Υποδομές, καινοτομία, τεχνολογία
  4. Αποστολή, Ρόλοι, σύνδεση με την τοπική κοινωνία
  5. Επιχειρηματικότητα, οργάνωση και διοίκηση
  6. Δίκτυο Δημοτικών Βιβλιοθηκών και δίκτυα
  7. Συνέργειες τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, διεθνείς
  8. Το μέλλον των Βιβλιοθηκών και προοπτικές