Παρουσίαση

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών

«Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες μετασχηματίζονται: Προοπτικές και προκλήσεις»

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Κρήτης έχουν τη χαρά φέτος να επαναφέρουν μετά από αρκετά χρόνια τον συγκεκριμένο θεσμό, ακολουθώντας τις έκτακτες συνθήκες της περιόδου που διανύουμε και να διοργανώσουν από κοινού με φυσική παρουσία αλλά και με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεδιάσκεψης το

 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών

«Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες μετασχηματίζονται: Προοπτικές και προκλήσεις»

στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2022 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΚΡΗΤΗ-2022-2

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών επιστρέφει μεγαλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ, καθώς δίνεται η δυνατότητα εισήγησης και παρακολούθησης και με ψηφιακό τρόπο για τους συμμετέχοντες που δεν μπορούν να έρθουν αυτοπροσώπως μαζί μας. Αποτελεί μια  κορυφαία εκδήλωση που απευθύνεται σε επαγγελματίες των δημοτικών και δημοσίων βιβλιοθηκών και παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες πληροφόρησης, προσωπικό υποστήριξης βιβλιοθηκών, διαχειριστές, και φίλους βιβλιοθηκών, αλλά και αποφασίζοντες για τις δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα να επανασυνδεθούν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν εκ νέου τις υπηρεσίες που παρέχουν και να αναβιώσουν το πάθος για την καθημερινή εργασία τους.

Σε μια περίοδο που οι προκλήσεις αναφορικά με τους νέους τρόπους προσβασιμότητας στη γνώση είναι αμέτρητες, οι δημοτικές βιβλιοθήκες οφείλουν να είναι ανοιχτές σε όλους χωρίς αποκλεισμούς.  Το συνέδριο αποτελεί ένα βήμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με σκοπό την αναζήτηση κοινής πορείας και  αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των βιβλιοθηκών και επιπρόσθετα δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν το έργο τους, να καταδείξουν τα προβλήματά τους και να αναζητήσουν λύσεις και προοπτικές.

Στη σημερινή εποχή των συνεργασιών, των δικτύων και των συμμαχιών το συνέδριο δεν θα μπορούσε να είναι κλειστό στις αυστηρά δημοτικές βιβλιοθήκες. Επομένως το συνέδριο απευθύνεται σε κάθε λαϊκή βιβλιοθήκη, δημόσια ή δημοτική, δημόσια και ιδιωτική, καθώς επίσης και σε κάθε βιβλιοθήκη που αναπτύσσει συνέργειες με δημοτικές ή /και δημόσιες.

Βασική προσδοκία του συνεδρίου είναι να αποτελέσει το έναυσμα ώστε οι επαγγελματίες των δημοτικών βιβλιοθηκών να μπορέσουν να εξυπηρετούν με τον πλέον δόκιμο τρόπο την κοινότητά τους εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες, στρατηγικές και νέες τεχνικές και πρακτικές. Στόχο επίσης αποτελεί και η ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ των βιβλιοθηκών για την αύξηση των δυνατοτήτων τους σε νομοθετικό, λειτουργικό, οικονομικό και επιστημονικό  επίπεδο.

Με έμφαση στην καινοτόμο εργασία και τις ιδέες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες και οι κοινότητές τους, το συνέδριο αποσκοπεί να είναι το μέρος όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις νέες  τάσεις στον χώρο των βιβλιοθηκών με βασικό στόχο την αειφορία τους.